Tel: +902127710145
Online satış: Ayvazonline.com
Takip edin:

Bizi şimdi tanıyın

Türkiye'ye her zaman "ilk"leri kazandırmak için çalışan Ayvaz'ı yakından tanıyın.

ŞİRKET PROFİLİ

Kurulduğu ilk günden bu yana, adı sürekli olarak "ilk"lerle anılan bir firma düşünün. 70 yıldır "Türkiye'de olmayanı üretmek" felsefesiyle yol alan ve büyüyen bir firma...

İşte Ayvaz'ı özetleyen anahtar sözcükler bunlar. Onu "kalite" kavramı ile özdeş kılan ve bugün dünyanın 100 ülkesine imzasını atmasını sağlayan anlayış işte burada yatıyor. 1948 yılında küçük bir imalathane ile başlayan yolculuğumuz, bugün 600'e yakın kişinin çalıştığı 32.000 metrekare kapalı alana sahip dev bir fabrika ile devam ediyor. Merkez fabrikamızın yanı sıra yurt dışından gelen taleplere anında cevap verebilmek için Bulgaristan, Polonya ve Çin'de kurduğumuz üretim tesislerimiz de gece gündüz durmadan çalışıyor.

Kompansatörlerden esnek metal hortumlara; seviye kontrol cihazlarından kondenstoplara; vanalardan yangın grubu ürünlerine kadar uzanan geniş ürün gamımız, gemi sanayiinden güneş enerjisi sistemlerine kadar pek çok alanda üstün çözümler sunuyor.


Hadımköy Merkez Fabrika

Kendi üretimlerimizin yanı sıra, dünyanın önde gelen firmalarıyla yaptığımız özel iş birlikleri ve distribütörlük anlaşmalarıyla ürün çeşitliliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'nin 10 büyük şehrinde bulunan bölge müdürlüklerimiz ve zengin bayi ağımız sayesinde de hizmet kalitemiz sürekli olarak yükseliyor.

Bize güvenmeye devam edin; çünkü biz hep "ilk"lerin altına imza atmaya devam edeceğiz.


TANITIM FİLMİMİZ


Rakamlarla Ayvaz:

0

Dünya çapında çalışan

0

Metrekare kapalı üretim alanı (m2)

0

Ülkeye ihracat

Kalite Politikası

Türkiye’de yapılabilir en iyi kalitede teknik tesisat malzemelerinin dünyada kabul edilmiş yasal şartlara, standartlara ve müşteri taleplerine uygun olarak tasarlanması, üretilmesi ve yurt içi/yurt dışı piyasalara bu doğrultuda, kaliteden ödün vermeden sunulması için;

- Çalışanlarımıza AYVAZ’ın ilke ve hedeflerini benimsetip, onları sürekli geliştirerek,

- Yeni teknolojik imkanlardan faydalanarak,

- Geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alıp, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi etkin olarak uygulayıp, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek,

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ürün ve hizmetlerimize yansımasını sağlamak ve gerek ithalatta gerekse ihracatta uluslararası yasalara ve standartlara uygun proje ortaklıkları oluşturmak, ürün ve hizmet sağlamak

temel kalite politikamızdır.

- Zincirimizin halkalarından olan bayilerimiz/müşterilerimizle birlikte satış öncesi ve sonrası ürün kalitesi ile ilgili konularda gerekli mühendislik hizmetlerini sunmak,

- Dünya üzerindeki üretim tesislerimizi, dağıtım ve satış ağımızı geliştirerek “küresel çapta yerel” bir firma olmak

kalite hedeflerimizdendir.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu BaşkanıMisyon & Vizyon

Misyon

Türkiye’de olmayan ürün ve çözümleri yüksek kalite ve uygun maliyetler ile üreterek rekabet avantajı sağlamak.

Vizyon

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde dünya markası olmak.Bilgi Güvenliği Politikası

Ayvaz, hizmetlerimizin Planlanmasında ve Uygulanmasında, Sürekliliğin sağlanması için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurup, Sürekliliğini sağlamak, suretiyle, Yasal ve Prosedürel anlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Sistemi sürekli iyileştirerek, Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişilebilirliği prensiplerine uygun bir işleyiş kazanmak.
  • Bilgi varlıklarını tanımlayarak, risklerin belirlenmesini, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisine bağlı bir yöntemle çalışma kültürünü kazanmak.
  • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uyumunu sağlamak, bilinçlendirmek, eğitmek ve desteklemek,
  • Verimli çalışma metotlarını ve disiplinli iş yapma becerisini “sürekli geliştirme” prensibiyle benimsemiş, takım ruhu ve kurum kültürü bilincinde Organizasyonlar kurmak,
  • Müşteri memnuniyetini, Çalışanlarımızın mutluluğunu, Toplumsal sorumluluk anlayışımızı hep ön planda tutan çalışmalarımız sayesinde, Rekabet eden değil, rekabet kurallarını belirleyebilen bir firma olmayı politika olarak benimsemiştir.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanıİş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Bir asır’a yaklaşan tecrübemizle, yurt içinde ve yurt dışında teknik tesisat malzemeleri konusunda sektörün önde gelen ve güvenilir firması olan Hacı Ayvaz’ın benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği politikası insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Bu doğrultuda;

- Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde Yaralanmaların ve Sağlık Bozulmalarının Önlenmesi ile İnsan Sağlığını Korumak,

- Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

-Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve İSG Performansını sürekli iyileştirmek,

- Çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışıp, katılımlarını sağlayarak örnek bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.Çalışan Hakları Politikası

Ayvaz uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını destekler ve izler. Faaliyetlerini sürdürüp geliştirirken çalışanlarının sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını, öncelikli olarak göz önünde tutar. İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışan hakları ve çevre konularındaki faaliyetlerini ulusal yasal ve diğer gereklere uygun yönetir. AYVAZ, çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer verir.

Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar, vb) sürecinde deneyim, beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim/değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese milliyet, ırk, din, inanç, yaş, tabiiyet, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durumu, gebelik, engellilik gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.

AYVAZ çalışanlarımızın kişisel bilgileri ile ilgili gizlilik haklarına ve itibarına saygı duymaktadır. Personelimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğü çalışanımızın şirket ile ilişiğini kesmesi durumunda devam eder, yasal olarak gerekmedikçe aile fertleri ve arkadaşları dahil hiç kimse ile paylaşılmaz. Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri, huzur ve düzen içerisinde; kanuna aykırı taciz, aşağılama, sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. AYVAZ zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. AYVAZ’da çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır.

Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerlerde bulundurulmakta, kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Başarımız her bir çalışanımızın katkılarına bağlıdır.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanı


Çevre Politikası

Hacı Ayvaz End. Mam. San. Ve Tic. olarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevremize önem veriyor ve bu konuda her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yaşadığımız çevre ile ilgili konulara hassasiyetle yaklaşarak mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Doğal kaynakların hızla azalması, iklim değişikliği ve küresel ısınma yaşadığımız dünyanın en önemli sorunları arasında görülmektedir. Bu kapsamda, çevresel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi; sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde, temiz ve yenilenebilir kaynak kullanımına önem vererek, adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz.

Şirketimiz, çevre politikası doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Temel unsurlarımız şu şekildedir:

- İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen gereklilikleri sağlamak.

- Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi sağlamak.

- Sürdürülebilirlik amacımız doğrultusunda tüm faaliyetlerimizin daha etkin ve güncel olmasını sağlamak.

- Çalışmalarımız esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirerek kaynağında bertaraf etmek.

- Tüm faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.

- Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

- Eko-sisteme saygı göstererek, biyo çeşitliliğin korunmasını sağlamak.

- Yatırım kararları alırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

- Acil Durum Risklerini azaltmak.

- İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanıİnsan Kaynakları

Şirketimizdeki açık pozisyonları görmek ve iş başvurusunda bulunmak için Kariyer.net sitesindeki güncel ilanlarımızı takip edebilirsiniz.

İş ilanlarına göz at


Basın Odası

Ayvaz'la ilgili her türlü görsel, yazı ve iletişim materyali talebiniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.